Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 december 2017

D66: Nu aan de slag met jongeren onder dak!

D66 is blij met de unanieme steun van de gemeenteraad voor het initiatiefvoorstel van raadslid Anne-Marijke Podt. Het initiatiefvoorstel verbetert de hulp aan dak- en thuisloze jongeren en voorkomt dat meer jongeren dak- of thuisloos worden. “In Nederland leven zo’n 9000 jongeren of op straat of in een instelling. Er zijn verschillende vormen van hulpverlening en ondersteuning, maar een echte gezamenlijke aanpak ontbrak. Door het aannemen van dit voorstel wordt de hulp aan jongeren beter afgestemd en worden knelpunten aangepakt”, aldus D66-raadslid Podt.

Ideeën van de jongeren zelf
Samen met partners in de stad gaat de Gemeente Utrecht nu zorgen voor een plan van aanpak voor de komende vier jaar. Het belangrijkste punt hiervan is dat de expertise van dak- en thuisloze jongeren zelf wordt meegenomen. Hun ideeën, zoals het zelf toegang krijgen tot hun eigen dossiers, en een vaste, vertrouwde coach die met de jongere meeloopt, zijn onderdeel geworden van het initiatiefvoorstel. Een ander onderdeel van de gezamenlijke aanpak is om binnen het college één wethouder hier verantwoordelijk te maken. Raadslid Podt: “Nu ligt de verantwoordelijkheid bij soms wel vier wethouders. De knelpunten en oplossingen voor dak- en thuisloosheid bij jongeren valt onder de portefeuilles onderwijs, WMO, jeugd, wonen en werk en inkomen.”

Lessen leren van andere gemeenten
Een van de laatste toevoegingen aan het raadsvoorstel is gebruik te maken van vergelijkbare plannen van andere gemeenten. Daarnaast is het uitwisselen van kennis en oplossingen die het beste werken logisch. Inmiddels wordt er in Rotterdam, Amsterdam, Maastricht, Den Haag en Leeuwarden ervaring opgedaan met een specifiek aanpak voor deze jongeren.