Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 18 oktober 2018

D66: Ga in dialoog over beladen straatnamen

Ook in Utrecht zijn er beladen straatnamen te vinden. Denk aan verwijzingen naar het koloniale verleden of leden van de katholieke kerk die schuldig zijn aan seksueel misbruik. D66 Utrecht wilt dat er in Utrecht een dialoog komt met de stad over hoe hiermee om te gaan. Raadsleden Has Bakker en Mohammed Saiah vragen het college hier het voortouw in te nemen, met hulp van bijvoorbeeld historici van de Universiteit Utrecht of UNESCO Nederland. Has Bakker: “Wij willen met de stad in dialoog gaan, om zo een oplossing te zoeken die recht doet aan de verschillende standpunten en belangen die er zijn. Zonder door te schieten in één van de uiterste in deze discussie.”

D66 vindt het belangrijk om voor beladen straatnamen als eerste stap historische context te bieden aan bewoners en bezoekers. Zo nemen we hen mee in de inzichten die er nu zijn. Mohammed Saiah: “De geschiedenis schuurt soms en we kunnen daar ook van leren als hier meer context bij geboden wordt. Dit kan bijvoorbeeld via uitgebreidere uitleg bij de straatnaamborden en via online communicatie.” D66 wilt dat er daarbij ook goed gekeken wordt naar de ervaringen die hiermee zijn opgedaan in Lombok, waar binnenkort een wandeling langs beladen plekken gelopen kan worden.