Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 6 december 2018

D66: Extra geld voor verbeterde Utrechtse armoede-aanpak is hard nodig

Afgelopen raadsvergadering zijn een aantal voorstellen aangenomen die de huidige armoederegelingen verbeteren. Deze verbetering wordt doorgevoerd omdat er in het coalitieakkoord, mede dankzij D66, extra geld voor de Utrechtse armoede-aanpak is vrijgemaakt. Er komt meer geld voor gezinnen in armoede met oudere kinderen. D66-raadslid Anne-Marijke Podt: “Als kinderen naar de middelbare school gaan er grote uitgaven gemaakt worden, zoals de aanschaf van een laptop. Deze regelingen zorgen ervoor dat ouders deze uitgaven beter kunnen opvangen.” Daarnaast wordt er meer maatwerk mogelijk gemaakt. Podt: “Door maatwerk te leveren wordt het nu ook mogelijk om mensen die net buiten de boot volgen en niet in aanmerking komen voor een U-pas, toch een U-pas kunnen krijgen. Zo krijgen zij de kans om mee te doen met bijvoorbeeld sport en cultuur.”

Meer bekendheid van de regelingen
D66 wil dat de regelingen die er nu zijn simpeler en bekender worden. Podt: “Er is een groot aantal regelingen die allemaal iets met elkaar te maken hebben, maar duidelijk is het zeker niet. D66 is dan ook blij dat de wethouder heeft toegezegd om iedereen die met mensen werkt die te maken kunnen krijgen met armoede, goed op de hoogte is van de regelingen en indien nodig doorverwijst. Dit kan de zwembadmedewerker zijn, maar ook een broodfonds of een  ZZP-netwerk.”

Streef naar financiële onafhankelijkheid
Als je eenmaal opgroeit in armoede is het erg lastig om daar uit te komen. Vrouwen of alleenstaande ouders die rondkomen van een bijstandsinkomen gaan er nu vaak financieel op achteruit als ze (meer) gaan werken. Bijvoorbeeld doordat ze kinderopvang moeten betalen of naar hun werk moeten reizen. Podt: “Om deze vicieuze cirkel te doorbreken wil D66 dat de gemeente Utrecht onderzoekt wat het gecombineerde effect is van deze relatief hoge werkgerelateerde kosten en ingewikkelde regelingen zodat we met deze regelingen en passende begeleiding naar werk zorgen dat mensen echt permanent uit de armoede komen.”