Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 juni 2018

D66: Een nieuw begin voor Utrecht

Bijdrage fractievoorzitter Jony Ferket aan het algemeen debat collegeprogramma 2018-2022 op 6 juni.

 

Voorzitter!

Op 16 mei werd een schitterend Leidsche Rijn Centrum geopend. Wie had durven dromen van zo’n geweldig spektakel? Terwijl de graafmachines nog rondreden, openbaarde een nieuw centrum voor Leidsche Rijn. Het koste doorzettingsvermogen, lef, zweet en tranen. Op de openingsreceptie sprak wethouder Kees Geldof trots over het eindresultaat: de opening is een kroon op zijn harde werk. Zonder de initiatiefnemers, het bedrijfsleven, ambtelijke en bestuurlijke ambitie was het nooit zover gekomen. Een nieuw centrum voor Leidsche Rijn. Een nieuw stukje stad, bruisend van energie. Een nieuw begin…

Voorzitter! Vandaag is er ook sprake van een nieuw begin… We zijn blij dat mevrouw De Boer van GroenLinks ook in deze periode met een Fundament voor de gemeenteraad wil werken. Wij verwachten van het college dat het zich de komende jaren collegiaal zal opstellen, dat het een open stijl zal hanteren en dat het primaat van de politieke besluitvorming blijft waar het hoort: elke stem telt in deze gemeenteraad. Wij kunnen aan de slag!

D66 ging de campagne in met kansen voor alle Utrechters. Het allerbeste onderwijs, prettig en betaalbaar wonen, en een duurzame toekomst. Deze ambities zien we terug in het akkoord en daar zijn wij trots op.

Om te beginnen wil de nieuwe coalitie investeren in het allerbeste onderwijs. Utrecht is dé onderwijsstad van Nederland en dat blijft het ook. Extra geld wordt uitgetrokken voor de Utrechtse Onderwijsagenda. We investeren in kansengelijkheid en talentontwikkeling. Samen met de onderwijsinstellingen pakken wij het lerarentekort aan. Daarnaast zorgt deze coalitie voor een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt om zo de mismatch op de arbeidsmarkt aan te pakken. Wij zetten het MBO in de schijnwerpers: de aansluiting tussen VMBO, MBO en arbeidsmarkt krijgt prioriteit. We richten een regionaal investeringsplatform op met 3 miljoen euro. En natuurlijk kijken we met de andere regiopartners in ‘Nieuw Amsterdam’ naar het aantrekken van werkgelegenheid. Daarmee investeren we in de groene, gezonde en slimme Utrechtse economie.

Voorzitter! Er is meer voor mijn fractie om trots op te zijn. Dit coalitieakkoord zorgt voor duizenden middenhuurwoningen. Utrecht is populairder dan ooit, en dit betekent dat we meer woningen moeten bouwen. Dit vraagt wat van de gemeente maar ook van woningcorporaties en projectontwikkelaars. In Utrecht moet voor iedereen plek zijn. Van de mbo student tot de expat; van de Ondieper tot de nieuwkomer.  En we bouwen ook voor iedereen. Deze coalitie gaat het grote tekort aan middenhuurwoningen inlopen. Voor een betere doorstroming van sociaal naar middenhuur worden er duidelijke afspraken gemaakt met de corporaties. We zetten daarbij de vasthoudendheid van wethouder Jansen voort.

Voorzitter! Geen verrassing dat met D66, GroenLinks en de ChristenUnie dit akkoord het groenste akkoord ooit is. We maken onze stad klaar voor de toekomst op het gebied van schone lucht, energie en klimaatadaptatie. Er komt meer groen in Utrecht. Zoals het groene lint in Overvecht, het rondje Stadseiland en we trekken de Singel door. Utrecht blijft fietsstad nummer 1. We investeren 2,5 miljoen voor doorgaande fietsroutes.  Door alle extra bruggen en tunnels ben je in Utrecht straks sneller met de fiets dan met de auto.

Samen met het Rijk, de regio en de OV-sector houden we Utrecht ook in de toekomst bereikbaar. Wij zetten in op een extra intercitystation. Er komt daarnaast een fonds om de verkeersveiligheid te verbeteren. Zo houden we Utrecht bereikbaar en veilig.

Voorzitter!

We halen de Vuelta naar Utrecht, we zetten het evenementenbeleid door en er komt meer ruimte voor horeca bij Utrechters om de hoek. In de toekomst willen Utrechters ook sporten. Er komen meer sportvelden en sporthallen. In de toekomst willen Utrechters ook van cultuur genieten. We investeren in cultuur in heel Utrecht. Van jong talent in Overvecht, tot broedplaatsen en rafelranden, en cultuur in Leidsche Rijn. Voorzitter, D66 blijft zich inzetten voor een levendige en bruisende stad, en we zijn blij dat dit in het akkoord duidelijk naar voren komt.

Voorzitter!

Samen stad maken is voor D66 het uitgangspunt. We zijn trots dat we de akkoorden gesloten in de verkiezingscampagne terugzien in het coalitieakkoord. Ook de input uit de stadsgesprekken lezen we terug. Het coalitieakkoord barst van de ambitie om samen stad maken een flinke stap verder te brengen. Utrechters krijgen meer mogelijkheden om over hun buurt te beslissen. Vooral kinderen en jongeren krijgen nieuwe mogelijkheden om zich te laten horen.  Mijn fractie is extra trots op het voornemen om het gemeentelijk vastgoedbeleid te vernieuwen. Hierdoor krijgen tal van mooie initiatieven in de stad makkelijker een dak boven hun hoofd. Denk aan de voedselbank, creatieve broedplaatsen en andere sociale initiatieven. Verder krijgen initiatiefnemers ruimte en ondersteuning van de gemeente. Mijn fractie verwacht veel van het ‘groene golf’ team. Dit team zorgt ervoor dat een initiatief van begin tot eind wordt begeleid.

Voorzitter!

Over vier jaar aan het einde van deze raadsperiode vieren we Utrecht 900 jaar. Een feestje vast minstens zo mooi als de opening van Leidsche Rijn Centrum op 16 mei. Wij van D66 zijn trots op het nieuwe coalitieakkoord. De totstandkoming kostte ook doorzettingsvermogen, lef, zweet en tranen. De nieuwe wethouders staan te trappelen. Een nieuw begin. Een nieuw begin met kansen voor alle Utrechters.