Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 november 2009

College doof voor protest tegen ALU

Actieplan Luchtkwaliteit leidt inderdaad tot meer kilometers

 
Vandaag, op 12 november 2009, werd het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht in de raadscommissie Stad en Ruimte nader besproken. D66 wil dat er pas na de verkiezingen in maart 2010 over het ALU wordt besloten. Toch komt er geen uitstel en mag de kiezer zich ondanks de democratische blunders van het vorige college niet uitspreken.

D66-raadslid Arjan Kleuver vindt dit erg jammer: "Het college wil zo'n omstreden plan toch nog doordrukken voor de verkiezingen. Er zijn nog heel veel alternatieven niet onderzocht, die tot minder overlast zouden kunnen leiden. D66 was op de raadsinformatieavond over het plan aanwezig, daar kon de wethouder ook zien hoe veel er weerstand tegen het ALU in de stad en bij de bewoners is. Maar het college blijft volharden.

Eén van de bewijzen dat het ALU niet deugt, is het feit dat het college vandaag erkende dat het leidt tot meer autokilometers," vervolgt Kleuver. "Dat kan nooit zonder meer vervuiling."

De partij is overigens een grote tegenstander van het ALU zoals het voorligt. Kleuver: "De gevolgde procedure klopt niet, er is geen inspraak voor deze ALU-versie geweest, uit alle wijken klinkt onderbouwde kritiek, wij zijn tegen deze versie van de Spoorlaan, het zorgt voor meer autokilometers en niet voor schone lucht, er is gerede twijfel aan de juistheid van de invoergegevens omdat het berekeningen en geen metingen zijn. Dit kun je de stad niet aandoen."

Op 3 december 2009 komt het ALU in de vergadering van de gemeenteraad in de stemming.