Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 11 november 2016

perspectief voor ‘De Zeven’ en Amelisweerd

De culturele instellingen die wel een positief advies kregen, maar geen subsidie, krijgen een nieuw perspectief. Een motie van Gemeenteraadslid namens D66 Aline Knip werd breed gesteund in de Utrechtse gemeenteraad. Knip: ‘Instellingen als de Metaal Kathedraal en het Volksbuurtmuseum hebben een heel eigen plek in het Utrechtse culturele leven. Zij moeten behouden blijven.’

Amelisweerd

Ook een motie van Knip nieuwe toekomstscenario’s voor het landhuis en landgoed Oud Amelisweerd te onderzoeken, kan op brede steun van de gemeenteraad rekenen. Aline Knip: ‘Amelisweerd is het best bezochte groengebied van de stad Utrecht! Het landhuis zelf is bovendien een prachtig rijksmonument en recent gerenoveerd. Ik wil dat het college gaat onderzoeken hoe het landhuis publiek toegankelijk kan blijven. Over een paar maanden kunnen we dan kijken welk scenario het meest haalbaar is. Het zou fijn zijn als er ook plek blijft voor het museum wat er nu gevestigd is, ook dat moet het college gaan onderzoeken.’

Wel subsidiabel, geen geld

Museum Oud-Amelisweerd kon om verschillende redenen geen exploitatiesubsidie krijgen vanuit de Cultuurnota. Bovendien kregen zeven instellingen van de commissie een positief advies, maar de pot met subsidiegeld was niet toereikend om de subsidie ook toe te kennen. Daarop werd besloten hen tijdelijk uit een ander potje te subsidiëren. Aline Knip: ‘we lijken het soms te vergeten, maar dit zijn ook ondernemers en werkgevers. Ze nemen personeel aan en programmeren maanden, soms jaren vooruit. Daar hebben zij zekerheid over de toekomst voor nodig. We hebben het college gevraagd om bij de Voorjaarsnota van 2017 met een oplossing te komen voor de komende 3 jaar.’