Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 10 oktober 2020

Algemene Afdelingsvergadering D66 Utrecht

Op woensdag 7 oktober heeft D66 Utrecht een geslaagde, productieve algemene afdelingsvergadering (AAV) afgerond. Het grootste deel van de digitale avond stond in het teken van het conceptverkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar. Een motie en meer dan 30 amendementen waren ingediend, waarvan de overgrote meerderheid is aangenomen. Deze amendementen gingen onder andere over landelijke fietssnelwegen, tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen en het koningshuis. Deze voorstellen zullen met steun van de afdeling Utrecht worden ingediend op het landelijk congres.

Tijdens de algemene afdelingsvergadering mochten we een nieuw bestuurslid verwelkom. Op deze avond namen we van Ilja Klink afscheid. Zij stopt als bestuurslid bij D66 Utrecht in verband met haar nieuwe baan in Den Haag en gedeeltelijke verhuizing daarnaartoe. Adriëtte Sneep neemt haar functie als bestuurslid talentontwikkeling en opleiding over. We mochten Lieke Staal daarom verwelkomen als kersvers bestuurslid leden. Samen met de andere bestuursleden gaat zij zich de komende periode richten op de voorbereiding voor onze deelname aan de Gemeenteraadsverkiezingen van 2020.

Tijdens de vergadering kwam ook de financiële update van onze penningmeester Robert aan bod. Hierdoor konden Utrechtse D66’ers inzicht krijgen in hoe het financiële plaatje is veranderd door corona. Ook is formeel besloten om onder de naam Democraten 66 mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Tot slot werden we op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen binnen D66 en de Jonge Democraten. Hiermee werd de avond afgesloten. De volgende algemene afdelingsvergadering staat gepland op woensdag 2 december. Zet het alvast in je agenda!