Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Denk-a-Thon: challenge jij de toekomst van Utrecht?

Zondag, 6 september 2020 in Utrecht

D66 Utrecht vraagt jouw creativiteit om oplossingen te bedenken voor de belangrijke maatschappelijke uitdagingen van Utrecht. Schrijf je snel in en doe mee!

Op zondag 6 september 2020 organiseert D66 Utrecht de Denk-a-Thon, tijdens de opening van het nieuwe politieke seizoen.  Tijdens de Denk-a-Thon dagen we jou uit om in één dag creatieve oplossingen te bedenken voor de maatschappelijke uitdagingen van Utrecht! Hoe lossen we het lerarentekort op, hoe zorgen we voor genoeg betaalbare woningen voor alle Utrechters en hoe gaan we aan de slag met de energietransitie. Dit zijn drie van de vijf challenges waarmee we tijdens de Denk-a-Thon aan de slag gaan.

Onder begeleiding van een raadslid gaan verschillende teams tijdens de Denk-a-Thon aan de slag. Tijdens de dag bijt je je met je team vast in één challenge en zoek je samen naar creatieve oplossingen, schrijf je een advies, een plan van aanpak of een visie om het probleem aan te pakken. Het gaat hierbij niet om de technische oplossingen en de details, maar om frisse en creatieve oplossingen of nieuwe manieren om naar een challenge te kijken. Voorkennis over het thema is dus niet vereist.

Waarom een Denk-a-Thon?

Dit jaar zijn we halverwege deze raadsperiode. Een tijd om terug te kijken, maar vooral om vooruit te kijken op de toekomst van Utrecht. Utrecht is namelijk de snelstgroeiende stad van Nederland. Hoe zorgen we ervoor dat alle (toekomstige) Utrechters een betaalbare woning hebben, het allerbeste onderwijs genieten en kunnen leven in een gezonde en duurzame stad? D66 wil de groei van Utrecht in goede banen leiden, maar daarbij staan we soms voor uitdagende vraagstukken en moeilijke keuzes. De keuze voor het één, kan soms ten koste gaan van het ander.

Graag betrekken we Utrechters, experts en onze leden bij deze Utrechtse uitdagingen. Hoe denk jij over deze vraagstukken van dit moment en heb jij creatieve of vernieuwende inzichten die we kunnen gebruiken voor de toekomst van onze stad? Deze input gebruiken we graag in het raadswerk van D66 of ten behoeve van ons volgende verkiezingsprogramma in 2022. Denk dus mee en schrijf je in voor de Denk-a-Thon!

Opzet van de dag

De precieze tijden en locatie van de Denk-a-Thon volgen nog, maar het zal ongeveer van 10:30 tot 16:30 duren, waarna we gezamenlijk naar de opening van het politiek seizoen zullen gaan. Elk team zal begeleid worden door procesbegeleiders van de werkgroep democratie en inhoudelijke ondersteuning over de challenges zal geboden worden door de raadsleden.

Challenges

Tijdens de dag zijn er vijf challenges waar je als deelnemer in een team mee aan de slag zal gaan. De volledige challenges staan onderaan het inschrijfformulier.

Inschrijven?

De inschrijvingen zijn vanaf nu geopend. We nodigen door middel van loting ook een willekeurig geselecteerde steekproef van onze leden uit om deel te nemen aan de Denk-a-Thon. Schrijf je in voor de Denk-a-Thon via het formulier wat hieronder is geplaatst en geef daarbij aan voor welke challenge je de voorkeur hebt. De uiteindelijke indeling in challenges zal gebaseerd zijn op een verdeling.

Heb je vragen? Stuur dan een bericht naar Tom Kunzler.

Inschrijfformulier Denk-a-Thon

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Challenges

1) Het lerarentekort, niet alleen hoe we het kunnen oplossen. Maar ook wat is ons verhaal er bij, waarom vinden we het problematisch en wanneer ben je bereid om onorthodoxe maatregelen te nemen, waarom dan?
Het lerarentekort loopt in Nederland aardig op, in Utrecht gaat het tot op heden goed. In het actieplan dat samen met het Utrechts onderwijs gemaakt is zetten we vol in op zij-instromers en op begeleiding van startende docenten. De vraag die centraal ligt is wat een stad als Utrecht nog meer kan doen om tekorten op te lossen, naast leraren kun je denken aan agenten en zorgmedewerkers. Zijn en on-conventionele maatregelen die genomen kunnen worden om het lerarentekort tegen te gaan. En hoe verantwoord je zoiets, denk aan voorrang voor leraren voor een woning terwijl de druk op het woningmarkt hoog is. Denk mee en geef de lokale D66 lijn vorm.

2) Wonen voor iedereen. Wat is een sociaal liberaal perspectief op wonen voor verschillende doelgroepen? Met name senioren. Wat willen wij voor doelgroepen en hoe past dat in ons verhaal?
Betaalbaar wonen is iets waar wij als D66 voor pleiten en dit geldt voor alle doelgroepen, de studenten, starters, lage en middeninkomens. Een bijzondere doelgroep die in Utrecht in aantallen stijgt zijn senioren. Utrecht bouwt zoveel mogelijk levensbestendig, maar het is niet voldoende. Senioren willen graag in het eigen buurt blijven wonen en hebben nu vaak zeer lage woonlasten en dit weerhoudt ze van verhuizen. Doorstroming van ouderen kan ook kansen bieden voor jongeren doordat grotere huizen vrij komen.

3) Energietransitie. Wat is de rol van de gemeente, hoe veel begeleiding en ontzorging hoort hierbij en hoe veel vrijheid moet er zijn voor mensen om eigen keuzes hierin te maken?
We staan voor een enorme opgave op alle lagen van de overheid: hoe maken we ons energiesysteem duurzaam en schoon? Dit vraagt aanpassingen aan het energienet onder de grond, aan de technieken, aan ruimtegebruik en bij mensen thuis. Dat brengt ook uitdagingen met zich mee in hoe we dit voor mensen doenbaar maken en hoeveel vrijheid ze daarin hebben om eigen keuzes te maken. Wat kunnen wij daar in Utrecht aan bijdragen en verbeteren?

4) De menselijke maat in de gemeente: Hoe kan de gemeente nog gastvrijer en nog publieksvriendelijker worden, zeker als we weten dat steeds meer mensen de weg niet vinden en wat ‘vervreemd’ raken van ‘de overheid’?
Publieksdienstverlening gaat over ieder contact dat de gemeente heeft met haar inwoners: van het ophalen van je rijbewijs en je grofvuil tot communicatie over corona en wegonderbrekingen, tot het aanvragen van een uitkering. Het is, kortom, een onderwerp waar ièdereen in de stad mee te maken heeft. De afgelopen jaren heeft D66 zich ingezet voor veel dingen die het leven van inwoners een beetje simpeler en beter maken. Van ruimere openingstijden tot eenvoudige communicatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Maar we weten dat veel mensen zich nog steeds ergeren, dat mensen de weg niet vinden en dat gemeente en stad elkaar soms maar matig begrijpen. Wat kunnen we doen om dat te verbeteren?

5) Een Wildcard. Niet alle onderwerpen worden vooraf bedacht.
Heb jij tijdens Covid-19 het idee bedacht over hoe de gemeente beter bij kan dragen aan het na coronatijdperk of heb je een ander idee. Pitch het en we maken een groep die specifiek hier over nadenkt. Zoek ook inspiratie in ons eerdere Summer in the City plan.

6 september

10:30 tot ongeveer 16:30

Locatie volgt nog