Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Denk-a-Thon: challenge jij de toekomst van Utrecht? (VOL)

Zondag, 6 september 2020 in Utrecht

D66 Utrecht vraagt jouw creativiteit om oplossingen te bedenken voor de belangrijke maatschappelijke uitdagingen van Utrecht. Schrijf je snel in en doe mee!

 

(Het evenement is inmiddels volgeboekt)

Op zondag 6 september 2020 organiseert D66 Utrecht de Denk-a-Thon, voorafgaand aan de opening van het nieuwe politieke seizoen.  Tijdens de Denk-a-Thon dagen we jou uit om in één dag creatieve oplossingen te bedenken voor de maatschappelijke uitdagingen van Utrecht! Hoe lossen we het lerarentekort op, hoe zorgen we voor genoeg betaalbare woningen voor alle Utrechters en hoe gaan we aan de slag met de energietransitie. Dit zijn drie van de vijf challenges waarmee we tijdens de Denk-a-Thon aan de slag gaan.

Onder begeleiding van een raadslid gaan verschillende teams tijdens de Denk-a-Thon aan de slag. Tijdens de dag bijt je je met je team vast in één challenge en zoek je samen naar creatieve oplossingen, schrijf je een advies, een plan van aanpak of een visie om het probleem aan te pakken. Het gaat hierbij niet om de technische oplossingen en de details, maar om frisse en creatieve oplossingen of nieuwe manieren om naar een challenge te kijken. Voorkennis over het thema is dus niet vereist.

Waarom een Denk-a-Thon?

Dit jaar zijn we halverwege deze raadsperiode. Een tijd om terug te kijken, maar vooral om vooruit te kijken op de toekomst van Utrecht. Utrecht is namelijk de snelstgroeiende stad van Nederland. Hoe zorgen we ervoor dat alle (toekomstige) Utrechters een betaalbare woning hebben, het allerbeste onderwijs genieten en kunnen leven in een gezonde en duurzame stad? D66 wil de groei van Utrecht in goede banen leiden, maar daarbij staan we soms voor uitdagende vraagstukken en moeilijke keuzes. De keuze voor het één, kan soms ten koste gaan van het ander.

Graag betrekken we Utrechters, experts en onze leden bij deze Utrechtse uitdagingen. Hoe denk jij over deze vraagstukken van dit moment en heb jij creatieve of vernieuwende inzichten die we kunnen gebruiken voor de toekomst van onze stad? Deze input gebruiken we graag in het raadswerk van D66 of ten behoeve van ons volgende verkiezingsprogramma in 2022. Denk dus mee en schrijf je in voor de Denk-a-Thon!

Opzet van de dag

De Denk-a-Thon start om 11:30 en eindigt om 16:30, waarna we gezamenlijk naar de opening van het politiek seizoen zullen gaan. Elk team zal begeleid worden door procesbegeleiders van de werkgroep democratie en inhoudelijke ondersteuning over de challenges zal geboden worden door de raadsleden.

Challenges

Tijdens de dag zijn er vijf challenges waar je als deelnemer in een team mee aan de slag zal gaan. De volledige challenges staan onderaan het inschrijfformulier.

Inschrijven? (VOL)

De inschrijvingen zijn vanaf nu geopend. We nodigen door middel van loting ook een willekeurig geselecteerde steekproef van onze leden uit om deel te nemen aan de Denk-a-Thon. Schrijf je in voor de Denk-a-Thon via het formulier wat hieronder is geplaatst en geef daarbij aan voor welke challenge je de voorkeur hebt. De uiteindelijke indeling in challenges zal gebaseerd zijn op een verdeling.

Heb je vragen? Stuur dan een bericht naar Tom Kunzler.

De Denk-a-Thon is vol en daardoor is inschrijven niet meer mogelijk. Vanwege de beperkingen als gevolg van COVID-19 is er namelijk een beperkt aantal plekken. Wil je toch meedoen? Stuur dan een bericht naar Tom Kunzler en hij zal je op de reservelijst plaatsen voor het geval iemand anders verhinderd is.

Coronamaatregelen
Uiteraard willen wij een evenement organiseren waar iedereen zich veilig voelt en waarbij we de veiligheidsvoorschriften van het RIVM, de Veiligheidsregio en de SIF nauwgezet volgen. Dit betekent dat wij een grotere locatie hebben moeten reserveren dan normaal, zodat we ten allen tijden allemaal 1.5 meter afstand kunnen houden. Dit betekent verder dat het aantal beschikbare plekken gelimiteerd is omdat er een maximum zit aan het aantal personen dat binnen aanwezig mag zijn. Ook hebben we goede afspraken moeten maken met het personeel over hoe we groepen verplaatsen door het gebouw en heeft het personeel gevraagd dat we tijdens de borrel van de opening van het politiek seizoen te werken met consumptiebonnen.

Challenges

1) Het lerarentekort, niet alleen hoe we het kunnen oplossen. Maar ook wat is ons verhaal er bij, waarom vinden we het problematisch en wanneer ben je bereid om onorthodoxe maatregelen te nemen, waarom dan?
Het lerarentekort loopt in Nederland aardig op, in Utrecht gaat het tot op heden goed. In het actieplan dat samen met het Utrechts onderwijs gemaakt is zetten we vol in op zij-instromers en op begeleiding van startende docenten. De vraag die centraal ligt is wat een stad als Utrecht nog meer kan doen om tekorten op te lossen, naast leraren kun je denken aan agenten en zorgmedewerkers. Zijn en on-conventionele maatregelen die genomen kunnen worden om het lerarentekort tegen te gaan. En hoe verantwoord je zoiets, denk aan voorrang voor leraren voor een woning terwijl de druk op het woningmarkt hoog is. Denk mee en geef de lokale D66 lijn vorm.

2) Wonen voor iedereen. Wat is een sociaal liberaal perspectief op wonen voor verschillende doelgroepen? Met name senioren. Wat willen wij voor doelgroepen en hoe past dat in ons verhaal?
Betaalbaar wonen is iets waar wij als D66 voor pleiten en dit geldt voor alle doelgroepen, de studenten, starters, lage en middeninkomens. Een bijzondere doelgroep die in Utrecht in aantallen stijgt zijn senioren. Utrecht bouwt zoveel mogelijk levensbestendig, maar het is niet voldoende. Senioren willen graag in het eigen buurt blijven wonen en hebben nu vaak zeer lage woonlasten en dit weerhoudt ze van verhuizen. Doorstroming van ouderen kan ook kansen bieden voor jongeren doordat grotere huizen vrij komen.

3) Energietransitie. Wat is de rol van de gemeente, hoe veel begeleiding en ontzorging hoort hierbij en hoe veel vrijheid moet er zijn voor mensen om eigen keuzes hierin te maken?
We staan voor een enorme opgave op alle lagen van de overheid: hoe maken we ons energiesysteem duurzaam en schoon? Dit vraagt aanpassingen aan het energienet onder de grond, aan de technieken, aan ruimtegebruik en bij mensen thuis. Dat brengt ook uitdagingen met zich mee in hoe we dit voor mensen doenbaar maken en hoeveel vrijheid ze daarin hebben om eigen keuzes te maken. Wat kunnen wij daar in Utrecht aan bijdragen en verbeteren?

4) De menselijke maat in de gemeente: Hoe kan de gemeente nog gastvrijer en nog publieksvriendelijker worden, zeker als we weten dat steeds meer mensen de weg niet vinden en wat ‘vervreemd’ raken van ‘de overheid’?
Publieksdienstverlening gaat over ieder contact dat de gemeente heeft met haar inwoners: van het ophalen van je rijbewijs en je grofvuil tot communicatie over corona en wegonderbrekingen, tot het aanvragen van een uitkering. Het is, kortom, een onderwerp waar ièdereen in de stad mee te maken heeft. De afgelopen jaren heeft D66 zich ingezet voor veel dingen die het leven van inwoners een beetje simpeler en beter maken. Van ruimere openingstijden tot eenvoudige communicatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Maar we weten dat veel mensen zich nog steeds ergeren, dat mensen de weg niet vinden en dat gemeente en stad elkaar soms maar matig begrijpen. Wat kunnen we doen om dat te verbeteren?

5) Een Wildcard over de impact van COVID-19 op de stad
COVID-19 heeft een geweldige impact op de wereld, maar uiteraard ook op Utrecht. Mensen maken zich zorgen over hun gezondheid, de zorg zet zich in voor ieders gezondheid, werknemers vrezen voor hun baan en ondernemers voor hun bedrijf en de gemeente moet een nieuwe begroting maken om bijvoorbeeld zzp’ers te ondersteunen en om weggevallen inkomsten op te vangen. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee kan doen binnen de 1.5 meter samenleving en dat het dagelijkse leven en de economie op een verantwoorde wijze zoveel mogelijk kunnen doorgaan? Wat kan de gemeente hierin betekenen voor Utrechters? Als voorbeeld geven we het Summer in the City plan waar D66 extra terrasruimte heeft gecreëerd voor horeca-ondernemers. Wat kan de gemeente Utrecht nog meer doen voor Utrechters?

Opening politiek seizoen

In de middag openen we op feestelijke wijze. Ben je ook geïnteresseerd in dit evenement? Kijk dan op deze pagina. Voor de opening van het politiek seizoen werken we met consumptiebonnen. Dit doen we om goed om te kunnen gaan met het gelimiteerd aantal mensen dat aanwezig mag zijn vanwege Corona maatregelen. Je kan de consumptiebon alvast online aanschaffen via deze link.

6 september

Inloop vanaf 11:00, 11:30 tot 16:30

Social Impact Factory (SIF), Vredenburg 40 te Utrecht (boven De Utrechter)