Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Algemene Afdelingsvergadering

Woensdag, 13 september 2017 in Utrecht

Op 13 september vindt de volgende Algemene Afdelingsvergadering (AAV) plaats.

Leden ontvangen hiervoor twee weken van tevoren de agenda. Tijdens de AAV worden in elk geval twee bestuursleden verkozen, namelijk de politiek secretaris (vacature) en het bestuurslid debat en activiteiten (vacature). Heb jij belangstelling voor deze bestuursfuncties? Klik dan hier voor de profielen en neem voor meer informatie over de functies contact op met het bestuur. Let wel dat je je alleen kunt kandideren als je niet voornemens bent je kandidaat te stellen voor de Gemeenteraadsverkiezingen. Voor deze bestuursfuncties kun je tot zondag 10 september om 23:59 uur kandideren door een e-mail met motivatie te sturen naar bestuur@d66utrecht.nl.

Meer informatie over locatie en de  agenda, volgt. Zie ook het Facebook-evenement voor de laatste updates!

13 september

20:00

Locatie volgt