Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Algemene Afdelingsvergadering

Woensdag, 13 september 2017 in Utrecht

Op 13 september vindt de volgende Algemene Afdelingsvergadering (AAV) plaats.

Op 13 september aanstaande vindt een Algemene Afdelingsvergadering (AAV) plaats. Wij nodigen je hiervoor van harte uit. De agenda voor deze vergadering en alle overige praktische informatie vind je in deze mail.

De AAV start om 20.00 (inloop vanaf 19.30) en wordt gehouden in De Stadstuin Utrecht, Europalaan 20, Utrecht.

Agenda en stukken

De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:

Verkiezing bestuursleden

Op de AAV staat de verkiezing van twee bestuursleden op het programma. Het gaat om de functies van secretaris en algemeen bestuurslid communicatie. Lees hier meer over de functies:

Kandidaat voor bestuursfuncties

Er heeft voor elke functie een kandidaat gesolliciteerd. Wouter Saes voor de functie van politiek secretaris en Jeroen van Houwelingen voor de functie van Algemeen bestuurslid debat en activiteiten. Hun motivaties zijn hier te vinden.

Algemene informatie

  • De zittingstermijn van een bestuurslid is 3 jaar, waarna deze zich eenmaal opnieuw verkiesbaar mag stellen voor dezelfde functie. De maximale zittingstermijn van een bestuurslid is 6 jaar. De rol van bestuurslid is vooral organisatorisch en strategisch, niet politiek van aard. Een bestuursfunctie onbezoldigd. Meer informatie over invulling van de functies? Neem contact met ons op via bestuur@d66utrecht.nl.

Kandidaatstelling voor deze bestuursfuncties

  • Je kunt je kandideren door uiterlijk zondag 10 september 23:59 uur een mail met motivatie (maximaal 300 woorden) + foto te sturen naar bestuur@d66utrecht.nl. Deze foto en motivatie zullen we op maandag 11 september gebruiken om met een publicatie op de website de kandidaten voor te stellen aan de leden. Tijdens de afdelingsvergadering op woensdag 13 september zullen de kandidaten zich kunnen presenteren. Vragen hierover kunnen worden gesteld aan Margot Aelen via Aelen@d66utrecht.nl.

Begroting 2018

Op de AAV van 13 september zal de begroting voor 2018 worden besproken. De begroting is vanaf 10 september op te vragen via M.Aelen@d66utrecht.nl.

Toelichting op conceptverkiezingsprogramma 2018 ‘Kansen voor alle Utrechters’

Op 27 augustus jl. is het conceptverkiezingsprogramma 2018 ‘Kansen voor alle Utrechters’ gepubliceerd en gepresenteerd tijdens de opening van het politiek seizoen. Tijdens de AAV van 13 september is Has Bakker, voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie (VPC), aanwezig om jouw vragen over het conceptprogramma te beantwoorden.

Overigens is het nog steeds mogelijk om je kandidaat te stellen voor de gemeenteraad. Zie deze pagina voor meer informatie over de procedure. De deadline voor indienen is donderdag 31 augustus 2017 23.59.

Moties

Wil je graag een motie indienen, maar heb je geen ervaring met het schrijven ervan? We helpen je graag. Via deze link vind je een beknopte uitleg over hoe een motie er ongeveer uit zou moeten zien. Let er daarnaast op dat een motie maximaal 300 woorden mag zijn. Het tijdspad voor het indienen van moties is als volgt:

  • Tot uiterlijk woensdag 6 september 2017 23.59 uur kunnen moties worden ingediend bij bestuur@d66utrecht.nl.
  • Van 6 t/m 10 september 2017 kan het bestuur (telefonisch) contact met je opnemen voor overleg over je motie, en eventueel met aanpassingsvoorstellen komen. Het is aan de indiener van de motie om te beslissen wat hij/zij hier mee doet.
  • Op maandag 11 september 2017 worden de ingediende moties op de website van D66 Utrecht gepubliceerd. Indien de motie betrekking heeft op lokale politiek kan het zijn dat het afdelingsbestuur een motie voorziet van een stemadvies: “overnemen”, “ontraden” of “neutraal”.
  • Op de ledenvergadering woensdag 13 september 2017 krijgt de indiener de mogelijkheid om de motie toe te lichten. De voorzitter bepaalt hoeveel tijd iedere spreker krijgt. Indien de meerderheid van de afdelingsvergadering na stemmen voor is, is de motie aangenomen.

Vragen?

  • Heb je vragen over de AAV, het indienen van moties of de procedures daaromtrent? Neem dan contact op met de afdelingssecretaris, Margot Aelen (m.aelen@d66utrecht.nl of 06-42810773).

13 september

20:00

De Stadstuin, Europalaan 20, 3526 KS Utrecht