Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Algemene Afdelingsvergadering voor het verkiezingsprogramma

Zaterdag, 30 oktober 2021 in Utrecht

Op zaterdag 30 oktober organiseren we een Algemene Afdelingsvergadering (AAV) om het verkiezingsprogramma te bespreken en vast te stellen.

Op zondag 5 september is tijdens de opening van het politiek seizoen de conceptversie van het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 overhandigd aan lijsttrekker Maarten Koning en aan de leden van D66 Utrecht. Op zaterdag 30 oktober organiseren we een Algemene Afdelingsvergadering (AAV) om het verkiezingsprogramma te bespreken en vast te stellen. Uiteraard kan iedereen amendementen indienen om het programma te wijzigen. De mogelijkheid voor het indienen van amendemenen en de procedures die daar voor gelden zijn te vinden via deze LINK. Je kan de amendementen op het concept-verkiezingsprogramma hier downloaden.

Het tijdpad voor het vaststellen van het verkiezingsprogramma ziet er als volgt uit.

 • 3 oktober 2021 om 23:59 uur Deadline indienen amendementen op het conceptverkiezingsprogramma
 • 20 oktober 2021 Publicatie van de amendementen met het bestuursadvies
 • 30 oktober 2021 Afdelingsvergadering ter vaststelling van het verkiezingsprogramma
 • December 2021 Publieksversie verkiezingsprogramma is gereed

De tijd van de AAV maken we spoedig bekend, maar het zal ongeveer tussen 13:00 uur en 18:00 uur plaatsvinden. De bijeenkomst zal een alleen fysiek plaatsvinden in het Johannescentrum. Toegang is alleen mogelijk met een geldige QR-Code in de CoronaCheck app (vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatieve test)

Inschrijven voor de AAV kan via het formulier helemaal onderaan deze pagina en is verplicht (inschrijven kan tot en met 29 oktober 20:00)


Motie, amendement of agendapunt indienen?

Ieder lid kan een motie indienen op het bestuur of fractie ergens toe op te roepen. Daarnaast is het ook mogelijk om amendementen in te dienen op de stukken die behandeld worden. Deze AAV staat in het teken van het verkiezingsprogramma en alle amendementen. Het goed behandelen van alle amendementen en het verkiezingsprogramma kost veel tijd. We roepen jullie daarom op alleen moties, amendementen en agendapunten in te dienen die raakvlak hebben met het verkiezingsprogramma. Er volgt in het najaar nog een andere AAV voor onder andere de begroting 2022 en daar is voldoende ruimte voor andere onderwerpen.

Als lid van D66 Utrecht is het mogelijk om het conceptverkiezingsprogramma te veranderen. Dat kan door een amendement in te dienen. Via een amendement kan je tekst in het verkiezingsprogramma toevoegen, wijzigen en/of verwijderen.

Het indienen van een amendement kan via mijnd66.nl. Wanneer je inlogt bij mijnd66.nl staan in het menu bovenaan enkele opties. Klik op de optie stemmingen. Via het menu waarin je terecht komt kan je een amendement indienen. Het is tot 3 oktober 23:59 uur mogelijk om een amendement in te dienen. Denk ook aan de benodigde ondersteuning van minstens 2 andere leden van D66 Utrecht.

Lukt het niet om een amendement in te dienen neem dan contact op via bestuur@d66utrecht.nl.


Agenda 

 1. Opening
 2. Instellen Afdelingsprocedurecommissie en congresvoorzitter
 3. Bestuursmededelingen
 4. Vaststellen notulen AAV 30 juni 2021
 5. Behandeling amendementen concept-verkiezingsprogramma
 6. Vaststellen verkiezingsprogramma inclusief aangenomen amendementen
 7. Toespraak lijsttrekker Maarten Koning
 8. Aankomende activiteiten
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Deadlines en procedures voor moties, amendementen en agendapunten

Wil je graag een motie of amendement indienen? Via deze link vind je een beknopte uitleg over hoe een motie er ongeveer uit zou moeten zien. Let erop dat een motie maximaal 300 woorden mag zijn. Informatie over het indienen van een amendement kan je hier vinden. Zoals hierboven beschreven roepen we jullie op alleen amendementen en moties in te dienen die verband houden met het concept-verkiezingsprogramma.

Wil je:

 • Een motie*) indienen;
 • Een amendement**) op een vergaderstuk indienen;
 • Een onderwerp op de agenda van de afdelingsvergadering plaatsen?

Houd dan rekening met de volgende deadlines en regels

 • Zondag 3 oktober 2021, 23:59 uur, voor het indienen van een amendement op het concept-verkiezingsprogramma.

Ingediende amendementen op het verkiezingsprogramma worden met bestuursadvies uiterlijk op woensdag 20 oktober 2021 op de website gepubliceerd.

 • Maandag 25 oktober 2021, 23:59 uur, voor het indienen van jouw lokale motie*) of lokaal amendement (een voorstel om een tekst te wijzigen)  Een motie mag niet langer zijn dan 300 woorden in totaal. Een motie moet voorzien zijn van de (digitale) handtekening (en idealiter het lidmaatschapsnummer) van (inclusief indiener) tenminste 3 stemgerechtigde leden.

Ingediende moties/amendementen met het eventuele bestuursadvies publiceren we uiterlijk vrijdag 29 oktober 2021 op de website. Dit geldt ook voor de namen van de leden die zich kandidaat hebben gesteld voor één van de vacatures.

 • Donderdag 28 oktober 2021, 23:59 uur, voor het indienen van ‘actuele lokaal-politieke moties’. Voor het indienen van actuele lokaal-politieke moties gelden dezelfde voorwaarden ten aanzien van lengte en het aantal vereiste handtekeningen als voor een gewone motie. De actualiteit wordt mede bepaald aan de hand van de vraag of uitstel van behandeling tot een volgende AAV mogelijk of wenselijk is.

Ingediende actuele moties en amendementen/moties worden met het eventuele bestuursadvies uiterlijk op vrijdag 29 oktober 2021 gepubliceerd op de website.

 1. Wil je een agendapunt indienen? Dit kan tot en met zondag 13 oktober 23:59. Stuur jouw agendapunt naar bestuur@d66utrecht.nl. De definitieve agenda zal uiterlijk op 16 oktober om 20:00 uur hier worden gepubliceerd.

Je agendavoorstel, motie of amendement stuur je vóór de betreffende deadline per email naar bestuur@d66utrecht.nl. Heb je een vraag over de procedures, dan kun je die ook via dit e-mailadres stellen.

Ben je op zoek naar andere leden die willen helpen met moties/amendementen? Stuur ons dan ook een bericht op bestuur@d66utrecht.nl en we denken graag mee over hoe we je in contact kunnen brengen met andere leden, zeker nu er vanwege corona minder evenementen zijn.


Inschrijfformulier (verplicht en deadline 29 oktober 20:00)

 

Aanmelding AAV

Naam(Vereist)
CoronaCheck app(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

30 oktober

13:00 tot 18:00

Moezeldreef 400, Overvecht, Utrecht