Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Algemene Afdelingsvergadering met bestuursverkiezingen

Dinsdag 24 september 2019 in Utrecht

24 september vindt een Algemene Afdelingsvergadering plaats met bestuursverkiezingen. Stel je kandidaat en lees meer over de agenda via het evenement.

Tijdens een Algemene Afdelingsvergadering (AAV) praten de leden van D66 Utrecht over belangrijke onderwerpen voor onze afdeling, we besluiten er over moties en amendementen die de leden hebben ingediend en kiezen er bijvoorbeeld onze bestuursleden. Ook is de AAV één van de plekken waar je vragen kunt  stellen aan het afdelingsbestuur, de raadsfractie of de wethouders. 

De eerstvolgende AAV is op dinsdag 24 september. Op deze vergadering kiezen we onder meer een aantal nieuwe bestuursleden en bespreken we een aantal voorstellen voor het landelijk congres 110 op 9 november in Breda.

Wil je je kandidaat stellen voor één van de vacatures, een onderwerp op de agenda plaatsen of een motie of amendement indienen? Lees dan hieronder meer over de procedures en termijnen.


Agenda en stukken

Hieronder is de agenda te vinden. 

Bekijk hier het kandidatenboek met het overzicht van kandidaten voor bestuursfuncties en commissies.

Bekijk hier het overzicht van ingediende moties

Een agendavoorstel indienen (deadline verstreken)
Wil je zelf een specifiek onderwerp op de agenda plaatsen? Dat kun je jouw voorstel tot en met zondag 8 september 2019 , 23.59u) sturen naar bestuur@d66utrecht.nl. Op 10 september publiceren we definitieve agenda.


Je kandidaatstellen voor één van de vacatures (deadline verstreken)

Jezelf kandidaat stellen voor één van de onderstaande vacatures kan per mail aan bestuur@d66utrecht.nl tot en met zondag 15 september 2019, 23.59u. Op 17 september publiceren we de namen van de kandidaten en hun motivatie op deze website. Op 24 september kiezen de leden die op de AAV aanwezig zijn via een schriftelijke stemprocedure uit deze kandidaten.
Meer informatie over de verschillende vacatures lees je hieronder

Bestuur
Het afdelingsbestuur zoekt versterking in de vorm van vier nieuwe bestuursleden, lees hier meer over de bestuurswisselingen. Wil jij samen met de andere bestuursleden je richten op de voorbereiding van onze deelname aan de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022? Help je in een gezellig, betrokken team graag mee aan het organiseren van relevante, inspirerende activiteiten, aan het scouten en opleiden van onze talenten van vandaag en morgen en het behouden van een gezonde financiële positie? Stel je dan kandidaat voor een van de drie vacatures.

Concreet zijn we op zoek naar een:

Stuur jouw motivatiebrief (maximaal 1 A4) met een losse herbruikbare foto eventueel aangevuld met een CV of LinkedIn-profiel naar bestuur@d66utrecht.nl. Geef bij je kandidaatstelling aan voor welke functie of portefeuille je kandidaat stelt.

Commissies:
De Afdelings Procedure Commissie (APC) bewaakt de besluitvormingsprocessen op een afdelingsvergadering en ondersteunt het bestuur daarbij. De APC bestaat uit 3 personen. In de commissie is een vacature ontstaan voor een lid. 

Kom jij de APC versterken? Stuur je kandidaatstelling met een korte motivatie en foto voor de deadline naar bestuur@d66utrecht.nl.

Vragen
Heb je vragen over de procedures? Of wil je eens vrijblijvend doorpraten over een van de vacatures? Neem dan contact op met het afdelingsbestuur via bestuur@d66utrecht.nl


Moties of amendementen indienen?

Uiteraard kun je voor deze AAV ook weer moties en amendementen indienen. Met een motie kun je het afdelingsbestuur of de fractie oproepen tot een bepaalde actie. Met een amendement stel je een concrete tekstwijziging voor in een notitie waarover op de vergadering wordt besloten. Via de afdeling kunnen we ook moties en amendementen indienen voor behandeling op het landelijke congres of een Algemene Regiovergadering (ARV). Zo kunnen we vanuit de afdeling dus ook de Tweede Kamerfractie of het landelijk bestuur oproepen tot bepaalde acties.en bepaalde actie of teksten van landelijke en regionale beleidsvoorstellen aanpassen. Wil jij actief invloed uitoefenen op het lokale, regionale of landelijke beleid van D66? Dan is een motie een goed middel om dit voor elkaar te krijgen.

Wil je graag een motie of amendement indienen, via deze link vind je een beknopte uitleg over hoe een motie er ongeveer uit zou moeten zien. Let er daarnaast op dat een motie maximaal 300 woorden mag zijn. We maken onderscheid tussen verschillende soorten moties. Het tijdspad voor het indienen van motie kan verschillen:

Organisatorische en gewone (politieke) moties en lokale amendementen

  • Tot uiterlijk zondag 15 september 2019 23.59 uur kunnen organisatorische en gewone (politieke) moties gericht aan het afdelingsbestuur of onze fractie in de raad worden ingediend.via ingediend bij bestuur@d66utrecht.nl.Dit geldt ook voor organisatorische en gewone (politieke) moties voor het najaarscongres.

Actuele lokale politieke moties en moties of amendementen naar aanleiding van de congresagenda en congresstukken voor congres 11o in Breda op 9 november.

  • Tot uiterlijk zondag 22 september 2019 23.59 uur kunnen actuele, lokale politieke moties en moties of amendementen naar aanleiding van de gepubliceerde agenda en stukken  voor het landelijk congres van 9 november 2019 worden ingediend bij bestuur@d66utrecht.nl (een actuele lokale politieke motie is een motie naar aanleiding van een actuele lokale, politieke situatie ontstaan na het sluiten van de indieningstermijn voor reguliere politieke moties en waarvan de behandeling geen uitstel duldt tot een volgende AAV). Op deze pagina zijn 18 wijzigingsvoorstellen te vinden voor het Huishoudelijk Reglement van de landelijke vereniging. Hierop kunnen amendementen ingediend worden via de afdelingsvergadering van D66 Utrecht.
  • Van 16 t/m 22 september 2018 kan het bestuur (telefonisch) contact met je opnemen voor overleg over je motie, en eventueel met aanpassingsvoorstellen komen. Het is aan de indiener van de motie om te beslissen wat hij/zij hier mee doet.
  • Op maandag 23 september 2019 worden de ingediende moties op de website van D66 Utrecht gepubliceerd. Indien de motie betrekking heeft op of raakt aan de afdeling of de lokale politiek kan het zijn dat het afdelingsbestuur een motie voorziet van een stemadvies: “overnemen”, “ontraden” of “neutraal”.
  • Op de ledenvergadering dinsdag 24 september 2019 krijgt de indiener de mogelijkheid om de motie toe te lichten. De voorzitter bepaalt hoeveel tijd iedere spreker krijgt. Indien de meerderheid van de afdelingsvergadering na stemmen voor is, is de motie aangenomen.

Vragen over deze AAV? We helpen je graag als je een bericht stuurt naar bestuur@d66utrecht.nl

 

24 september

20:00 - 22:00

The Green House
Croeselaan 16
3521 CB Utrecht