Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Algemene Afdelingsvergadering

Later bekend

Besluit mee bij de algemene afdelingsvergadering.

Op woensdag 7 oktober vindt onze volgende Algemene Afdelingsvergadering (AAV) plaats. Op deze AAV kiezen we een nieuw bestuurslid leden, nemen we een besluit over deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 en kunnen amendementen voor het landelijk verkiezingsprogramma (publicatiedatum: 20 september) behandeld worden en namens de gehele afdeling ingediend worden voor behandeling op het Landelijk Congres van 28 november.

Deze AAV zal digitaal plaatsvinden om te zorgen dat iedereen op een manier mee kan doen en om een gelijk speelveld te creëren voor de deelnemende leden. Nadere details worden op een later moment bekend gemaakt.

Concept-agenda:

1. Opening en vaststelling agenda

2. Bestuursmededelingen waaronder financiele update

Ter besluitvorming

3. Vaststellen notulen AAV 27 juni 2020

4. Deelnamebesluit Gemeenteraadsverkiezingen 2022

5. Verkiezing Algemeen Bestuurslid leden en ledenbinding

6. Behandeling van ingediende moties en amendementen (o.a. voor landelijk congres/verkiezingsprogramma)

Ter informatie/meningsvorming

7. Update vanuit de fractie (inclusief terugkoppeling motie), college en provinciale staten en Jonge Democraten Utrecht.

8. Aankomende activiteiten

9. Uitslag verkiezing

10. Rondvraag en sluiting

Deadlines en procedures

Wil je graag een motie of amendement indienen, via deze link vind je een beknopte uitleg over hoe een motie er ongeveer uit zou moeten zien. Let er daarnaast op dat een motie maximaal 300 woorden mag zijn.

  • een motie*) indienen
  • een amendement**) op een vergaderstuk indienen;
  • je kandidaat stellen voor een van de beschikbare vacatures; of
  • een onderwerp op de agenda van de afdelingsvergadering plaatsen?

houd dan rekening met de volgende deadlines en regels

1. zondag 20 september 2020, 23.59u, voor het indienen van een onderwerpen voor op de agenda;
De definitieve concept-agenda sturen we op woensdag 19 februari 2020 naar de leden.

2. zondag 27 september 2020, 23:59 uur, oor het indienen van jouw motie*) of amendement**) of voor je kandidaatstelling voor een van de vacatures in het bestuur. Een motie mag niet langer zijn dan 300 woorden in totaal. Een motie moet voorzien zijn van de handtekening (en lidmaatschapsnummer) van (inclusief indiener) tenminste 3 stemgerechtigde leden.

Ingediende moties/amendementen met het eventuele bestuursadvies publiceren we uiterlijk donderdag 1 oktober 2020 op de website. Dit geldt ook voor de namen van de leden die zich kandidaat hebben gesteld voor één van de vacatures.

3. vrijdag 2 oktober 2020, 23:59 uur, voor het indienen van ‘actuele lokaal-politieke moties’. Voor het indienen van actuele lokaal-politieke moties gelden dezelfde voorwaarden ten aanzien van lengte en het aantal vereiste handtekeningen als voor een gewone motie. De actualiteit wordt mede bepaald aan de hand van de vraag of uitstel van behandeling tot een volgende AAV mogelijk of wenselijk is.

4. Vrijdag 2 oktober 2020, 23:59 uur, voor het indienen van moties of amendementen ten behoeve van het landelijk congres van 28 november. Dit kunnen dus ook amendementen op het landelijk verkiezingsprogramma zijn. Bekijk de voorwaarden op congres.d66.nl.

Ingediende actuele moties en amendementen/moties voor het landelijk congres worden met het eventuele bestuursadvies uiterlijk op dinsdag 6 oktober 2020 gepubliceerd op de website.

Je agendavoorstel, motie, amendement of kandidaatstelling stuur je vóór de betreffende deadline per email naar bestuur@d66utrecht.nl. Heb je een vraag over de procedures, dan kun je die ook via dit e-mailadres stellen.

Ben je op zoek naar andere leden die willen helpen met moties/amendementen? Stuur ons dan ook een bericht en we denken graag mee over hoe we je in contact kunnen brengen met andere leden, zeker nu er vanwege corona minder evenementen zijn. Tevens organiseren we eind september een openbare amendementen schrijfavond.

7 oktober

Later bekend