Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Algemene Afdelingsvergadering

Zaterdag, 27 Juni 2020 in Utrecht

Praat mee over moties, het afdelingsreglement en een nieuwe voorzitter.

Op 27 juni om 15.30 vindt de volgende Algemene Afdelingsvergadering (AAV) plaats. We behandelen wijzigingen aan het afdelingsreglement, moties en een nieuwe voorzitter! Zet je ‘m vast in je agenda? Hieronder vind je alle belangrijke data voor deze AAV. De AAV zal digitaal plaatsvinden. Om je aan te melden voor de AAV, stuur een mailtje naar bestuur@d66utrecht.nl. De kandidaten voor de functie zullen wel aanwezig zijn, net als een deel van het bestuur. 

Agenda:

1. Opening en vaststelling agenda

2. Bestuursmededelingen

Ter besluitvorming

3. Vaststellen notulen AAV 4 maart 2020 (download notulen)

4. Wijzigen en vaststellen Afdelingsreglement (download definitief besluitvormingsdocument afdelingsreglement AAV)

(download vergelijkingsdocument oude en nieuwe tekst)

5. Verkiezing voorzitter (download kandidaturen)

6. Behandeling van ingediende moties en amendementen (download motie)

Ter informatie/meningsvorming

7. Update vanuit de fractie, college en provinciale staten

8. Rondvraag

9. Aankomende activiteiten

10. Uitslag verkiezingen en overdracht

11. Sluiting.

Lees hier het functieprofiel van de afdelingsvoorzitter.

Deadlines en procedures

Deadlines

18 juni – 23.59 – deadline indienen moties, amendementen op vergaderstukken en kandidaatstellingen voor het voorzitterschap

22 juni – publicatie op de website van ingediende moties, amendementen en kandidaten voor het voorzitterschap

24 juni – 15.29 – deadline indienen actuele lokale politieke moties

26 juni – publicatie op de website van eventuele ingediende actueel lokaal politieke moties

27 juni – 14.30 – deadline aanmelden voor je deelname aan de AAV (maar wacht niet tot het laatste moment)

Procedures

Wil je graag een motie of amendement indienen, via deze link vind je een beknopte uitleg over hoe een motie er ongeveer uit zou moeten zien. Let er daarnaast op dat een motie maximaal 300 woorden mag zijn en dat de indiening door tenminste 2 andere stemgerechtigde afdelingsleden worden ondersteund. De ondersteuning omvat de naam van het lid, het lidnummer en een handtekening. Dit kan ook met een ingescande handtekening of bevestigingen via de e-mail worden geregeld. Je motie of amendement stuur je met de benodigde ondersteuningsverklaring voor het verstrijken van de betreffende deadline naar bestuur@d66utrecht.nl. Wil je kandidaatstellen voor het voorzitterschap? Lees dan hier meer over de functie en hoe je je kandidaat kunt stellen.

Vragen?

Heb je vragen over de aankomende AAV? Neem gerust contact met ons op via bestuur@d66utrecht.nl.

27 juni

15:30