Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 16 oktober 2009

Ook visueel gehandicapten stemmen geheim!

Democratie is D66 op het lijf geschreven. Het is de ‘corebusiness’ van onze partij. Het kunnen  kiezen door burgers is iets D66 van af de oprichting voor staat. D66 vindt daarom dat alle burgers daar aan mee moeten kunnen doen, zonder belemmeringen. Daarom steunde D66 in de raadsvergadering van 7 mei, 2009 met…

Bekijk nieuwsbericht

Kinderen met hoofdpijn, concentratie- en ademhalingsproblemen

Slechte lucht in 80% van Utrechtse scholen is de oorzaak  Sinds 2006 zet D66-fractievoorzitter Gerda Oskam zich in voor een beter binnenklimaat op Utrechtse basisscholen. "Wij zijn zeker verheugd dat de gemeente deze zomer het binnenmilieu op basisscholen in Vleuterweide en Zonnewereld gaat verbeteren. En wij zouden helemaal gelukkig zijn als dit…

Bekijk nieuwsbericht

Studenten kunnen ook weer in krachtwijken wonen

College moet verslechtering leefbaarheid per pand aantonen Vandaag komt het college met nieuw beleid over de omzetvergunningen. Dit zijn vergunningen die nodig zijn om panden om te zetten in kamers die verhuurd worden. Gisteren bleek tijdens de raadscommissie Stad en Ruimte dat er rondom het college gelekt was naar de pers, zodat…

Bekijk nieuwsbericht

Glasvezel: prioriteit in Utrecht?

Snelle internetverbindingen blijven een droom voor de kennisstad D66 fractie zet zich al ruime tijd in voor de realisatie van meer glasvezel netwerken in Utrecht. Na een motie in 2008 en een raadsinformatieavond met diverse aanbieders van glasvezelnetwerken volgen nu de schriftelijke vragen aan het college. Glasvezel is van essentieel belang voor…

Bekijk nieuwsbericht

Het glas halfleeg of halfvol?

D66 spreekt zich uit over nieuw collegeakkoord Een extra gemeenteraad werd donderdag 16 april '09 gehouden om het vernieuwde college te installeren.Aan de feitelijke installatie ging een debat vooraf. Gerda Oskam, fractievoorzitter van D66, hield de aanvullingen op het 'oude' college-akkoord krtitisch tegen het licht.Haar betoog leidde tot een pittig debat doordat…

Bekijk nieuwsbericht

Studentensport in de knel!

College laat ook mogelijkheden liggen. Er is een groot tekort aan sportaccommodaties in Utrecht. Een groot aantal verenigingen zijn genoodzaakt om wachtlijsten aan te leggen. Ook studentensportverenigingen maken vaak gebruik van gemeentelijke accommodaties. Het gevoel bestaat dat deze verenigingen een lagere prioriteit hebben bij de verdeling van uren.…

Bekijk nieuwsbericht

D66: Gemeente medeverantwoordelijk voor herhuisvesting studenten

Vele vragen ontruiming Wilhelminalaan   De ontruiming van het door studenten bewoonde kantoorpand aan de Wilhelminalaan doet nogal wat stof opwaaien, zowel in de stad als in de politiek. Vrijwel alle politieke partijen voelden vanmiddag in de commissie Mens & Samenleving de burgemeester hierover scherp aan de tand. Fractievoorzitter Gerda Oskam: “Dat je…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 12 oktober 2009

D66 voor verspreiding van kennis, niet van leerlingen

Tijdens de algemene beschouwingen in het kader van de Programmabegroting 2010, stelde D66 voor om kennis te verspreiden, niet de leerlingen. Fractievoorzitter Gerda Oskam: “Ouders en leerlingen kiezen voor een school waar de beste kwaliteit geleverd wordt. Docenten doen dat natuurlijk ook. Maar zoals ook de Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA)…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 8 oktober 2009

D66 vindt Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht in begroting onacceptabel

De Utrechtse D66-fractie vindt het op zijn zachtst gezegd onkies om de begroting van Utrecht vast te stellen, nu er heel veel voorstellen in staan waarmee het Actieplan Luchtkwaliteit betaald moet worden. Als de gemeenteraad deze begroting vaststelt, is de raad impliciet akkoord gegaan met een zeer ingrijpend voorstel dat nog nooit in de gemeenteraad…

Bekijk nieuwsbericht

D66 wil expertmeeting Stationsgebied

Stationsgebied: visie A of visie 1? Fractievoorzitter Gerda Oskam: "Het is zo onderhand tijd om met de Project Organisatie Stationsgebied, Corio, omwonenden, betrokkenen en bewoners van Utrecht, de huidige plannen voor het Stationsgebied eens te spiegelen met de uitkomst van het referendum over het Stationsgebied uit 2002."  Oskam: "Destijds…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 1 oktober 2009

Meer Bedrijfsverzamelgebouwen voor Utrecht

Er komen op korte termijn nieuwe bedrijfsverzamelgebouwen bij in Utrecht. Een nieuwe Bedrijfsruimte Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) gaat hier snel mee aan de slag. Een initiatiefvoorstel van PvdA, VVD, D66, Leefbaar Utrecht en CDA is op 1 oktober unaniem door de gemeenteraad omarmd. Ondanks de vraag van vele ondernemers is er al lange tijd te weinig aanbod…

Bekijk nieuwsbericht