Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 18 oktober 2018

D66: Ga in dialoog over beladen straatnamen

Ook in Utrecht zijn er beladen straatnamen te vinden. Denk aan verwijzingen naar het koloniale verleden of leden van de katholieke kerk die schuldig zijn aan seksueel misbruik. D66 Utrecht wilt dat er in Utrecht een dialoog komt met de stad over hoe hiermee om te gaan. Raadsleden Has Bakker en Mohammed Saiah vragen het…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 17 oktober 2018 donderdag 11 oktober 2018
Openheid en vertrouwelijkheid coalitieonderhandelingen

Openheid en vertrouwelijkheid coalitieonderhandelingen

Op 1 juni presenteerden wij als GroenLinks, D66 en CU met trots het nieuwe coalitieakkoord ‘Ruimte voor iedereen’. Een resultaat van een periode van gezamenlijk onderhandelen na spannende verkiezingen. Met allemaal ons verkiezingsprogramma in de hand zijn we de onderhandelingen ingegaan om Utrecht elk op onze eigen manier mooier en beter te maken. Samen verken…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 9 oktober 2018
Plan Einstein gaat dicht: leren van deze vernieuwende asielopvang

Plan Einstein gaat dicht: leren van deze vernieuwende asielopvang

D66 begrijpt het besluit dat Plan Einstein in Overvecht stopt. De gemeente moet recht doen aan de afspraken die bij de start met omwonenden gemaakt zijn. Raadslid Anne-Marijke Podt: “Plan Einstein is destijds gestart met een beloofde sluitingsdatum van eind 2018. Op deze korte termijn nagaan hoe álle omwonenden denken over de mogelijkheid om toch…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 27 september 2018
D66: maak een inhaalslag op verduurzaming erfgoed

D66: maak een inhaalslag op verduurzaming erfgoed

D66 vindt het belangrijk dat Utrecht koploper blijft op het gebied van duurzaamheid. Voor de toekomst van onze stad is het noodzakelijk dat ook het erfgoed, monumenten en panden onder welstand, verduurzaamd kunnen worden. D66 heeft daarom het college gevraagd om te onderzoeken welke lokale regelgeving knelt met de duurzaamheidsambities. Als deze knelpunten kunnen worden opgelost, wordt…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 20 september 2018 donderdag 6 september 2018 dinsdag 21 augustus 2018 dinsdag 10 juli 2018 donderdag 5 juli 2018 dinsdag 3 juli 2018
D66: Verrast door verandering sociaal makelorganisatie

D66: Verrast door verandering sociaal makelorganisatie

De Utrechtse D66-fractie is verrast door de aankomende verandering van de sociaal makelorganisaties in de stad. DOCK heeft de aanbestedingsprocedure gewonnen en wordt de opvolger van Doenja, Me’kaar, Vooruit, Wijk & Co en Welzaam. Raadslid Mohammed Saiah: ‘We zijn vooral verrast over de verandering omdat de raad bij de tender heeft gehamerd op continuïteit. Niemand…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 19 juni 2018
D66: Wijkparticipatie vernieuwen

D66: Wijkparticipatie vernieuwen

In het coalitieakkoord Utrecht: ruimte voor iedereen staat beschreven dat de coalitie van D66, GroenLinks en de ChristenUnie bij het vernieuwen van de wijkparticipatie ook de rol en functie van de wijkraad herziet. Een goede afspiegeling van de wijk en de buurten (bijvoorbeeld door loting) staan centraal. Het college komt met een voorstel voor een…

Bekijk nieuwsbericht