Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 22 november 2019

Actieprogramma Samen Stad Maken aangenomen, nu aan de slag!

Met het Actieprogramma ‘Samen stad maken op de Utrechtse manier’ zet Utrecht op het gebied van participatie een belangrijke, vernieuwende stap. Er wordt gestart met meer online participatie, buurtbudgetten en wijkplatforms als opvolger van de wijkraden. Bakker: “De gemeente heeft als doel om de betrokkenheid van Utrechters bij de stad te vergroten en meer verschillende Utrechters bij plannen en projecten te betrekken. Het is heel belangrijk dat iedereen kan meedoen in onze stad, samen zijn we wijzer en kunnen we meer bereiken. Nu is het tijd om echt aan de slag te gaan!”

Meer Utrechters doen mee

Voor D66 is het betrekken van Utrechters essentieel voor het goed functioneren van de stad en de democratie. Daarom zorgde D66 in 2017 voor de mogelijkheid tot een referendum en voegde zij vorig jaar de burgeragendering toe aan de lokale gereedschapskist. Een belangrijke belofte uit het coalitieakkoord wordt vandaag behaald, nu het nieuwe participatiebeleid van wethouder Anke Klein is goedgekeurd door de gemeenteraad. Has Bakker: “Dit is een belangrijk thema voor ons. Meer inwoners en vooral ook meer verschillende inwoners zijn met de nieuwe plannen aan zet. De nieuwe participatieleidraad zorgt er bijvoorbeeld voor dat meer inwoners kunnen meedoen in een vroeg stadium. Wij willen dat Utrechters de vernieuwing in participatie echt gaan merken.”

Buurtbudgetten

D66 vindt het belangrijk dat Utrechters zich eigenaar voelen van hun buurt en betrokken zijn bij hun directe omgeving. Buurtbudgetten, waarbij bewoners zelf (een deel van) het budget in hun buurt een bestemming geven, kunnen dit versterken. Een voorstel van D66 om dit instrument vaker en sneller in te zetten, is aangenomen. Has Bakker: “Buurtbudgetten en andere vormen van sturing van de buurt zorgen ervoor dat inwoners keuzes maken en prioriteiten bepalen voor hun eigen leefomgeving. Door ons voorstel gaat de gemeente dat niet voorzichtig uitproberen, maar er voortvarend mee aan de slag.”