Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 20 februari 2020

Aanpak ondermijning niet ten koste van eerlijke kans

Een veilige stad vereist het aanpakken en voorkomen van criminaliteit. Investeringen in armoedebestrijding, jeugdzorg en anti-discriminatie draagt bij aan veiligheid die door iedere Utrechter ervaren wordt. Raadslid Maarten Koning: “D66 ziet deze gedachte gelukkig terug in het veiligheidsbeleid van de gemeente. De zorgen rondom ondermijning vragen om extra instrumenten voor handhaving. Wij willen dus dat de burgemeester kan doorpakken. We moeten daarbij wel waakzaam zijn dat dit niet onbedoeld ten koste gaat van een eerlijke kans voor iedereen.”

Ondermijning

In Utrecht is er sprake van verwevenheid van de (drugs)criminaliteit met de samenleving. Dit ondermijnt onze samenleving. D66 maakt zich hier grote zorgen over en steunt een daadkrachtig optreden. Dat de burgemeester een vergunningplicht kan invoeren voor bepaalde bedrijven of gebieden, is een vergaand middel. D66 wil waarborgen dat de inzet hiervan controleerbaar en eerlijk gebeurt. Koning: “D66 wil dat ondernemers niet de dupe worden van willekeur. Als je een onderneming wil starten, dan mag een kleine verkeersboete niet leiden tot weigering van een kapperszaak.” D66 diende een voorstel in dat transparantie en rechtszekerheid biedt aan ondernemers. Een ander aangenomen voorstel van D66 zorgt ervoor dat de beoordeling van ondernemers zich richt op hen recente verleden. Koning: “Ons recht gaat uit van een tweede kans. Een fout in het verleden zou ook ondernemers niet mogen blijven achtervolgen.”

Kansengelijkheid

De gemeente Utrecht vertelt in het zogenoemde Integraal Veiligheids Plan hoe zij de stad veilig wil houden. Tot tevredenheid van D66 wordt veiligheid gezien als een verantwoordelijkheid van het hele college van B&W. Echte veiligheid begint namelijk bij kansengelijkheid en dus bij zorg, onderwijs en maatschappelijke ondersteuning. Naast ondermijning is er in de plannen ook veel aandacht voor digitale veiligheid. D66 vindt deze aandacht terecht en kaartte het onderwerp onlangs zelf al aan met haar Techvisie.