donderdag 17 april 2014

Stadsgesprek ‘Wij Maken Utrecht’ groot succes

Het Stadsgesprek dat de onderhandelende fracties van D66, GroenLinks, VVD en SP organiseerden is een groot succes geworden. Meer dan 400 bewoners, politici en ambtenaren zijn woensdagmiddag en –avond in het nieuwe TivoliVredenburg met elkaar in gesprek gegaan over hun ideeën, initiatieven en ambities voor Utrecht.

Goede initiatieven

Aan meer dan twintig tafels werden in de middag én in de avond in groepjes van 10 personen gesprekken gevoerd over nieuwe ideeën en goede initiatieven op het gebied van Verkeer, Wonen, Zorg, Onderwijs, Duurzaamheid, Veiligheid en Werk in Utrecht. Van al deze gesprekken werd ook professioneel verslag gelegd. De onderhandelende partijen hebben de ambitie uitgesproken om een coalitieakkoord op hoofdlijnen te schrijven. De uitkomsten van de gesprekken kunnen kleur en invulling geven aan dit akkoord.

Samenwerken

Het Stadsgesprek was voor de partijen echter geen slotakkoord, maar het begin van vier jaar samenwerken met de stad. D66-fractievoorzitter Klaas Verschuure: “We vinden het belangrijk dat alle Utrechters meepraten over hoe ze geholpen willen worden. We kunnen leren van elkaar. De gemeente kan niet alles zelf bepalen, we willen bespreken hoe we drempels weg kunnen halen en meer initiatieven mogelijk maken. Samen maken we de stad en kunnen we oplossingen zoeken voor de uitdagingen waar we als stad voor staan.”

Verslag

Een verslag in woord en beeld is later te vinden op www.utrecht.nl/wijmakenutrecht en www.facebook.com/wijmakenutrecht.

 

Google+