maandag 10 maart 2014

D66: Geef Utrecht Festivalstad meer ruimte

Een aantal vertegenwoordigers van negen Utrechtse festivals was afgelopen zondag aanwezig bij een rondetafelgesprek van D66 Utrecht in het recent geopende Fotodok. Tweede Kamerlid Vera Bergkamp (D66) en kandidaatraadslid Aline Knip (D66 Utrecht) gingen met hen in gesprek over de waarde en toekomst van de Utrechtse festivals.

 Onderscheidende festivalstad

Vertegenwoordigers van het Nederlands Film Festival, Le Guess Who, Tweetakt & KaapHolland Animation Film FestivalSPRING Performing Arts Festival, Internationaal Kamermuziek Festival, Gaudeamus Muziekweek en de Stadsschouwburg spraken met D66 Tweede-Kamerlid Vera Bergkamp  over de manier waarop de landelijke politiek bij kan dragen aan het nog aantrekkelijker maken van de stad Utrecht. Eén van de conclusies van dit gesprek was dat Utrecht trots mag zijn op haar rijke festivalklimaat. Utrecht onderscheidt zich hierin duidelijk van andere steden. Het is volgens de betrokkenen aan de stad, de cultuursector en de politiek samen om die positie nog beter uit te dragen.

Talentontwikkeling

De Utrechtse festivalsector gaf tijdens de bijeenkomst verder aan talentontwikkeling van essentieel belang te vinden voor de toekomst van Utrecht als festivalstad. D66-kandidaatraadslid Aline Knip: “Talentontwikkeling vraagt ook om ruimte. Ruimte voor festivals om te experimenteren en ontwikkelen. D66 wil cultureel ondernemers vooral laten ondernemen. Dat betekent dus geen betuttelende maatregelen, maar nieuwe vormen van financiering die aansluiten bij de dag van vandaag. Voor veel festivals is internationale samenwerking al vanzelfsprekend. Het is belangrijk dat daar nog meer aandacht aan besteed wordt.”

D66 kiest voor cultuur

Het rondetafelgesprek is onderdeel van een reeks bijeenkomsten. Met het organiseren van informele gesprekken in kleine setting wil D66 Utrecht samen met de culturele sector werken aan de culturele ambities van onze stad van kennis en cultuur. Afgelopen maand organiseerde D66 Utrecht al een avond met cultureel ondernemers in Kapitaal. Door het zoeken naar slimme verbindingen en nieuwe samenwerkingen, wil D66 zorgen voor meer ruimte voor festivals, ruimte voor jonge makers en voor creatieve experimenten.

D66 wil:

  • Utrecht als festivalstad nog beter op de kaart zetten.
  • Talentontwikkeling binnen de culturele sector stimuleren.
  • Ruimte bieden aan festivals voor vernieuwing en experimenten.
  • Meer international samenwerking bij festivals.
Google+